Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Close and open’ in Tagalog

March 2, 2012

 

close sarado
openbukas
close and open – sarado at bukas
close it – isarado
open it - buksan
                                                    

 

 • Close the door. – Isarado ang pinto.
 • Open the door. – Buksan ang pinto.
 • Close the faucet. – Isarado ang gripo.
 • Open the faucet. – Buksan ang gripo.
 • Close your eyes. – Isarado mo ang yong mga mata.
 • Open your eyes. – Buksan mo ang yong mga mata.
 • Close your mind. – Isarado mo ang iyong isip.
 • Open your mind. – Buksan mo ang iyong isip.
 • Close your mouth. – Isarado mo ang yung bibig.
 • Open your mouth. – Buksan mo ang iyong bibig.
 • My heart is close. – Sarado ang puso ko.
 • My heart is open. – Bukas ang puso ko.
 • The door is close. – Sarado ang pinto.
 • The door is open. – Bukas ang pinto.
 • I don’t want to close it. – Ayaw kong isarado to.
 • I don’t want to open it. – Ayaw kong buksan to.
 • Close it properly. – Isarado ng maayos.
 • Open it properly. – Buksan ng maayos.
 • The store is close. – Sarado na ang tindahan.
 • The store is open. – Bukas na ang tindahan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.