Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Come’ in Tagalog

January 3, 2012

 

come – lumapit, pumarito, pumunta

come here – pumarito ka, halika dito
come closer – lumapit ka
come inside – pumasok ka sa loob

 

I come to say hi. – Pumunta ako dito para mag hi.
You can come inside. – Pwede kang pumasok sa loob.
We come to celebrate your birthday. – Pumunta kami para ipagdiwang ang iyong kaarawan.
He comes to save you. – Pumunta siya para iligtas ka.
I’ll come tomorrow. – Pupunta ako bukas.
Just come here when you are ready. – Pumunta ka lang kung handa kana.
Come and join us. – Halika at makisalo ka samin.
Let’s come together. – Pumunta tayo ng sabay-sabay.
I just come to say goodbye. – Pumunta lang ako para magpaalam.
You need to come back. – Kailangan mong bumalik.
Come back later. – Bumalik ka mamaya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.