Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Congratulation Tagalog Phrases

November 30, 2011

 

 

Maligayang bati! –Congratulation!
Kongrats – Congrats!
Batiin – to congratulate
Binabati – Congratulating

 

Congratulation to your/on your______
Maligayang bati sa iyong ______
Examples:
Congratulation to your weddingMaligayang bati sa iyong kasal
Congratulation on your marriage Maligayang bati sa iyong kasal
Congratulation to your graduationMaligayang bati sa iyong pagtatapos.
Congratulation to your mom and dad Maligayang bati sa iyong nanay at tatay
Congratulation to your examMaligayang bati sa inyung pagsusulit
Congratulation to your teamMaligayang bati sa iyong koponan
Congratulation on your new game Maligayang bati sa iyong bagong laro

Other Examples:
Congratulation you’ve already graduate!Maligayang bati nagtapos kana din!
Congratulation for the great game Maligayang bati sa magandang laro
Congratulation you win the game Maligayang bati nanalo ka sa laro
You’re getting married, congrats! – Ikakasal kana, kongrats!
Congrats on your graduation – Kongrats sa iyong pagtatapos
I congratulate youBinabati kita
I congratulate you for your win Binabati ko kayo sa inyung pagkapanalos
I congratulate you on your weddingBinabati ko kayo sa inyung kasal
All of you are great! Congratulation! Lahat kayo ay magaling! Maligayang bati!

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.