Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Conversation about Santa

Apr 13, 2011

Rona: Naniniwala ka kay Santa? (Do you believe in Santa?)

Ralph: Siguro. (Maybe.)

Rona: Sabi ng kaibigan ko si Santa ay hindi totoo. (My friend says that Santa is not real.)

Ralph: Sabi nila kwento lang si Santa. (They said Santa is just a story.)

Rona: Siguro nga hindi siya totoo. (Maybe he is not true.)

Ralph: Pero paminsan-minsan naghihintay ako sa regalo niya. (But sometimes I am waiting for his gift.)

Rona: Ako nga rin. (Me too.)

Ralph: Sana bibigyan niya ako ng regalo. (I hope he will give me a gift.)

Rona: Sana nga. (I hope so.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.