Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Cute love questions

Apr 24, 2011

1. Mahal mo ba ako? (Do you love me?)
2. Mahal mo pa ba ako? (Do you still love me?)
3. Mahal mo ba talaga ako? (Do you really love me?)
4. Saan na ang pag-ibig mo? (Where is your love?)
5. Mahalaga ba ako sayo? (Am I important to you?)
6. Ito lang ba lahat ang magagawa mo? (Is this everything you can do?)
7. Kamatayan lamang ang makapaghihiwalay? (Till death do us part?)
8. Sino ako para paratangan ka? (Who am I to judge you?)
9. Sapat na ba ang pag-ibig ko? (Is my love is enough?)
10. Bakit mahal kita? (Why do I love you?)
11. May gusto ka ba sa akin? (Do you have a crush on me?)
12.Pwede ba kitang ligawan sa bahay niyo? (May I court you in your house?)
13. Pwede ba kitang ilabas ngayon? (May I take you out now?)

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.