Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Cute Phrases about Love

June 14, 2011

I’m happy to be with you.
Tagalog: Maligaya akong kasama ka.

I want to be with you today, tomorrow, and in the future.
Tagalog: Gusto kong makasama ka ngayon, bukas at magpakailanman.

I really like you since the first day I met you.
Tagalog: Talagang gusto kita simula nung unang araw kitang makita.

I respect of what you are and what you do.
Tagalog: Niririrspeto kita kung ano ka at kung ano ang ginagawa mo.

I don’t like you, but I love you.
Tagalog: Hindi kita gusto, pero mahal kita.

I can’t to see you.
Tagalog: Hindi na ako makahintay na makita ka.

I admire your personality.
Tagalog: Humahanga ako sa iyong personalidad.

I miss your smiles, hugs and kisses.
Tagalog: Namimis ko ang iyong ngiti, mga yapos at mga halik.

I salute you for being sincere of everything.
Tagalog: Salodo ako sayo sa pagiging tapat mo sa lahat.

I am always here for you to protect and to love you what ever you are.
Tagalog: Nandito lang ako para sayo para protektahan ka at mahalin ka kung ano kaman.

I will do anything for you.
Tagalog: Gagawin ko ang lahat para sayo.

I am here for you when you need me.
Tagalog: Nandito ako para sayo kung kailangan mo ko.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.