Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Differences of ‘baka in noun’ and ‘baka in adjectives’

January 4, 2012

 

BAKA (noun) – cow/cattle

baka kasi – maybe because
baka may – maybe there’s

Example Sentences:
Kasi magulat ka. – Maybe you’ll be shock.
Baka may problema. – Maybe there’s a problem.
Baka naman hindi ka sigurado. – Maybe you’re not sure.

 

BAKA (adjective) – perhaps, maybe

ang baka – the cow
karneng baka – cow beef

Example Sentences:
Luto na ang baka. – The beef is already cooked.
Gutom na ang baka. – The cow is hugry.

 

* Using ‘baka’ in one sentence with adjective and noun:
1. Baka yung baka kulang pa. – Maybe the beef is not enough.
2. May sakit yung baka at baka mamatay yan. – The cow is sick, maybe it will die.
3. Kaylan mo kukunin ang baka? Baka makuha pa ng iba. – When are you going to get the cow? Maybe others may get it.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.