Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Directions translated in tagalog

North-hilaga
East-Silangan
West-kanluran
South-timog

Nasa hilaga ang bahay ko.
My house is in the north.

Sa hilaga ako nanggaling.
I’m come from north.

Sa silangan na ako lumaki.
I was grown up in east.

Ako ay papuntang silangan.
I am going to the east.

Sa kanluran ako nakatira.
I live in west.

Ang distinasyon ko ay sa kanluran.
My destination is in the west.

Ang kapatid ko ay nagtatrabaho sa timog.
My brother is working in south.

Nasa timog ako.
I’m in the south.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.