Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ending in ‘er’ words

November 20, 2011

 

Together magkasama
Forevermagpakailanman
Moreover saka, bukod doon
Whatever bahala na
Somewhere banda roon
However gayunman

 

Examples:

Together with kasama ni

I and Lea went there together.
Tagalog: Ako at si Lea ay pumunta doon ng magkasama.

You are mine forever.
Tagalog: Akin ka magpakailanman.

Moreover, I know my limitations.
Tagalog: Bukod doon, alam ko ang mga limitasyon ko.

I saw her somewhere there.
Tagalog: Nakita ko siya banda roon.

It’s not that tasty, however, it’s good.
Tagalog: Hindi siya ganun ka lasado, gayunpaman, ayos siya.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.