Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Even though’ in Tagalog

November 22, 2011

 

Even – Kahit
Even though – Kahit na
Though – Kahit

 

Even though it’s hard
Tagalog: Kahit na mahirap

Even though I love him
Tagalog: Kahit na mahal ko siya

Even though I tried for many times
Tagalog: Kahit na sinubukan ko ng ilang beses.

Even though I have no money
Tagalog: Kahit na wala akong pera

Even though your not here
Tagalog: Kahit na wala ka dito

Even though you’re lonely just think positive.
Tagalog: Kahit na malungkot ko mag-isip ka lang positibo.

Even though you’re not beautiful but you are smart.
Tagalog: Kahit na hindi ka maganda matalino ka naman.

I’m still happy even though I am suffering.
Tagalog: Masaya parin ako kahit na nahihirapan ako.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.