Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Examples of Comparative Form in Tagalog

December 23, 2011

 

uglier – mas pangit
prettier – mas maganda
younger – mas bata
older – mas matanda
curlier – mas kulot
crazier – mas baliw
taller – mas matangkad / mas mataas
higher – mas mataas
lazier – mas tamad
earlier – mas maaga
shorter – mas maliit
fuller – mas puno
smarter – mas matalino
brighter – mas maningning

Example Sentence:

uglier than (name). – mas pangit kay Lara.
Jona is uglier than LaraSi Jona ay mas pangit kay Lara.

I am shorter than him.
Tagalog: Mas maliit ako sa kanya.

Agnes is curlier than me.
Tagalog: Mas kulot si Agnes sakin.

You’re younger than Erica.
Tagalog: Mas bata ka kay Erica.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.