Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Exclamatory Tagalog Sentences

February 7, 2012

 

Exclamatory Sentences is ‘padamdam na pangungusap’ in Tagalog

‘Tandang Padamdam’ is an exclamation point.
‘!’padamdam

Aray! – Ouch!
Naku! – Oh my!
Astig! – Cool!
Sunog! – Fire!
Tulong! – Help!
Ang galing! – Great!
Yehey! – the expression of being happy

 

Example Sentences:

 • I can’t believe it! – Hindi ako makapaniwala!
 • His alive! – Buhay siya!
 • Oh my God! – Dios ko!
 • Ouch! It hurts! – Aray! Ang sakit!
 • Shut up! – Tumahimik ka!
 • I need help! – Kailangan ko ng tulong!
 • I hate you! – Galit ako sayo!
 • You’re a liar! – Manloloko ka!
 • You’re so noisy! – Ang ingay mo!
 • Stop it! – Ihinto mo yan!
 • I’ll kill you! – Papatayin kita!

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.