Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Family and Relatives (Pamilya at Kamag-anak)

Family (Mag-anak / Pamilya)
Relative (Kamag-anak)
Tagalog
Grandfather Lolo
Grandmother Lola
Father Ama
Mother Ina
Children Mag Anak / Mga bata
Son Anak na lalaki
Daughter Anak na babae
Brother Kapatid na lalaki
Sister Kapatid na babae
Uncle Tiyo
Aunt Tiya
Mother-in-law Biyanang babae
Father-in-law Biyanang lalaki
Husband Asawang lalaki
Wife Asawang babae
Nephew Pamangking lalaki
Niece Pamangking babae
Step father Amain
Step mother Ale
Father –in-law Biyanang lalaki
Mother-in-law Biyanang babae
Grandson Apo na lalaki
Granddaughter Apo na babae
God child Inaanak
Twin Kambal
Parents Magulang
God father Ninong
God mother Ninang

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.