Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Family' in Tagalog

October 26, 2011

 

Pamilya – family
Tagalog Synonyms: kamag-anak

Pamilyang Pilipino – Filipino family, or in other tagalog words: Pamilyang Pinoy

Pamilya kong mahal – The family that I love

Kamag-anak ko sila – in English, ‘They are my family’

Pamilyang nagtutulungan – means family helps each other

Pamilyang Asyano – means ‘Asian family’

 

‘The family that prays together stays together.’
In Tagalog: ‘Ang pamilyang sabay nagdadasal ay nananatiling magkasama.’

‘My family is my inspiration.’
In Tagalog: ‘Ang pamilya ko ang aking inspirasyon.’

‘My family is my strength.’
In Tagalog: ‘Ang pamilya ko ang aking lakas.’

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.