Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Favorite’ in Tagalog

February 6, 2012

 

favorite – paborito

favorite food – paboritong pagkain
favorite thing – paboritong gamit
favorite dress – paboritong damit
favorite song – paboritong kanta
favorite movie – paboritong palabas
favorite color – paboritong kulay
favorite book – paboritong libro
favorite actor and actress – paboritong aktor at aktres
favorite moment – paboritong pangyayari

 

  • This is my favorite dress. – Ito ang paborito kong damit.
  • My mom bought me my favorite shoes. – Binili ng nanay ko ang paboritong kong sapatos.
  • I like bring my favorite cap. – Dinala ni tatay ang sombrero ko.
  • Kindly buy me my favorite ice cream. – Pakibilhan ako ng paborito kong surbetes.
  • Kindly cook my favorite food. – Pakiluto nga ng paborito kong pagkain.

 

  • Where is my favorite earring? – Nasaan ang paborito kong hikaw?
  • Have you seen my favorite sleeper? – Nakita mo ba ang paborito kong tsenelas?
  • Did you get my favorite toy? – Kinuha mo ba ang paborito kong laruan?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.