Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Filipino Idioms (Sawikain ng Pilipino)

December 26, 2011

 

agaw buhay – dying
anak dalita (anak mahirap) – poor people, poor family.
anak pawis – laborer or worker
alilang kanin – a person who has a sensitive skin.
mahapdi ang bitoka (Taong gutom) – starving
makapal ang bulsa (mayaman) – A rich person
butas ang bulsa (mahirap) – a poor person, don’t have money.
sukat ang bulsa – know how to budget his/her money, using his/her money in the right way
nagbabanat ng buto (masipag magtrabaho) – a person who works hard just to earn money
di mahulugang karayum (madaming tao) – crowded
pag-iisang dibdib (kasal) – wedding
kabiyak ng dibdib (kasintahan, asawa) – husbang/wife, girlfriend/boyfriend
mag dilang anghel – wishing that it will come true
maitim ang dugo (maiitim ang budhi, masamang tao) – a bad/evil person
hampas lupa (mahirap, pulubi) – poor
itaga sa bato – to be remembered forever
makitid ang utak (bobo) – slow learner, lack of understanding, stupid, idiot
malawak ang utak/matalas ang utak/matalas ang ulo (matalino) – smart, fast learner
mahangin ang ulo (mayabang) – arrogant
malamig ang ulo – a person who’s always in a good mood
mainit ang ulo (madaling magalit) – a person who always in a bad mood
matigas ang ulo – stubborn
malakas ang loob (matapang) – brave
mahina ang loob – coward
mababa ang loob (mahina) – compassionate
haligi ng tahanan (ama, tatay) – the father of the family, daddy
bukal sa loob (kusang loob) – giving and doing such thing with all your heart
mahabang dulang (kasal) – wedding
mahaba ang buntot – spoiled brat
 magandang hinaharap (magandang a person with a good future
matigas ang katawan (tamad) – lazy
mababaw ang luha (iyakin) – emotional, a person who cry easily
matalas ang tenga – can heard easily
panis ang laway (tahimik) – quiet
pagkagat dilim / takip silim - twilight
pulot-gata – honeymoon
makati ang paa – not contended in one place
samaing palad (malas) – unlucky
utang na loob – dept of gratitude.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.