Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Ganito’ in English

March 5, 2012


                                      
ganitolike this

 

 • Ganito ako. – I am like this.
 • Ganito tayong lahat. – All of us are like this.
 • Ganito ang gusto ko. – This is what I like.
 • Hindi ganito. – Not like this.
 • Ganito na lang. – Just like this.
 • Ganito lang ako. – I’m just like this.
 • Ganito ang isipin mo. – Think like this.
 • Huwag kang ganito. – Don’t be like this.
 • Ganito nalang ang gawin mo. – Just do it like this.
 • Ang gusto ko ay ganito. – What I want is like this.
 • Palitan mo ng ganito. – Change it like this.
 • Huwag mong gawing ganito. – Don’t do it like this.
 • Ganito ako. – I am like this.
 • Sana ganito siya.- I hope he/she is like this.
 • Sa tingin ko ganito siya. – I think his like this.
 • Ganito kami noon. – We were like this before.
 • Ganito ang gawin. – Do it like this.
 • Kailangan ganito. – It should be like this.
 • Ganito ba? – Like this?
 • Ganito nalang ba tayo? – We were just gonna be like this?
 • Ganito ba ang gagawin natin? – Were gonna do it like this?
 • Sa tingin mo ba ganito siya? – Do you think his like this?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.