Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Gawa sa’ meaning

November 25, 2011

 

Gawa sa – means 'made of'

Gawa sa kawayan Made of wood
Ang bahay naming ay gawa sa kahoy. – Our house is made of woods.

Gawa sa batoMade of rocks
Yung simbahan nila gawa sa bato. – There church is made of rocks.

Gawa sa balat Made of skin
Gawa sa balat ng ahas – Made from the skin of the snake.

Gawa sa salamin Made of glass
Yung bintana gawa sa salamin – the window is made of glass

Gawa sa mangga Made of mango
Ang panghimagas ay gawa sa mangga. – The dessert is made of mango.

 

More Examples:
Gawa sa metalMade of metal
Gawa sa kesoMade of cheese
Gawa sa dahon Made of leaves
Gawa sa kamayMade of hands
Gawa sa lata Made of can
Gawa sa plastik Made of plastic

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.