Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Get’ in Tagalog

October 27, 2011

Get – Kunin

Get it – Kunin mo / Nakuha
Get it on the locker
Tagalog: Kunin mo sa locker.

Get in – Pasok / Pumasok
Get in my friend.
Tagalog: Pasok kaibigan ko. / Pumasok ka kaibigan ko.

Get on – Asikasuhin / Gawin
Get on those papers.
Tagalog: Asikasuhin mo yung mga papeles.

Get by – Kinuha ni / Nakuha
The documents get by him.
Tagalog: Ang dukumento ay kinuha niya.

Get off – baba / Bumaba
Get off on the airplane.
Tagalog: Baba na sa eroplano. / Bumaba kana sa eroplano.

Get out – Labas / lumabas
Get out of here.
Tagalog: Labas ka dito. / Lumabas ka dito.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.