Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Giving request about your car

January 4, 2012

 

Fix it – Pakiayos nito
Fix my car, please. – Paki-ayos ng sasakyan ko.
Fix the damage part – Ayosin mo yung sirang parte.
Please fix the tire. – Paki-ayos ng gulong.
Please fix the engine of my car. – Paki-ayos ng makina ng kotse ko.
Please fix the damage part of my car. – Paki-ayos ng nasirang parte ng kotse ko.
Please park my car. – Pakiparada ng kotse ko.
Please clean my car. – Pakilinis ng kotse ko.
Please wash my car. – Pakihugasan ng kotse ko.
Please gas-up my car. – Pakigasulinahan ng kotse ko.
Please bring my car to the repair shop. – Pakidala ng kotse ko sa talyer.
The engine has been damage, kindly fix it. – Nasira ang makina, paki-ayos naman.
Please put water on the radiator. – Pakilagyan ng tubig yung radiator.
The window of my car is broken, fix it please. – Ang bintana ng kotse ko ay nabasag, paki-ayos naman.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.