Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Grow old’ in Tagalog

October 25, 2011

grow old – tumanda
growing old – tumatanda

grow old with you – tumanda kasama ka
grow old with him – tumanda kasama siya
grow old alone – tumandang mag-isa
grow old on prison – tumand sa preso
grow old together – tumandang magkasama
grow old with me – tumanda kasama ko
grow old on you – tumanda kasama ka
grow old or die – tumanda o mamatay

 

 

Example Sentences:

I wanna grow old with you.
Tagalog: Gusto kong tumanda kasama ka.

Grow old without the feeling of being old.
Tagalog: Tumanda na hindi naramdaman ang pagiging matanda.

He grows old with a broken heart.
Tagalog: Siya ay tumandang sawi.

I grow old with my family.
Tagalog: Ako ay tumanda sa kasama ang pamilya ko.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.