Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Hanep in English

May 19, 2011

Wow – Ang hanep

Super cool – Sobrang hanep

So cool – Uber sa hanep

Awesome – Hanep na hanep
 
Most Filipino says,
1. Ang hanep naman Tol.
2. Sobrang hanep Pre.
3. Uber sa hanep Boss.
4. Hanep sa kaseksihan Part.
5. Hanep na hanep sa lahat.

Tol, Pre, Boss and Part are just giving name to a person as a nickname but not exactly his real name.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.