Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Happy Mother’s Day in Tagalog

June 20, 2011

Happy Mother’s Day
Tagalog:
Maligayang Araw ng mga Ina
Maligayang Araw ng mga Nanay

Mother’s day
Tagalog:
Araw ng mga Ina
Araw ng mga Nanay

Mother – ina
Mommy – Nanay / Mama
Mom – Nay / Inay

Sample Sentences:

My mom is the best!
Tagalog: Ang aking inay ang pinakamahusay!

I love my mommy so much.
Tagalog: Mahal ko aking nanay ng sobra.

I really miss my mother’s hug.
Tagalog: Talagang mis ko na ang yakap ng aking ina.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.