Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Hayaan’ in a Sentence

March 2 , 2012

 

hayaanleave, let
hahayaanlet

  • Hayaan mo siyang mag-isa. – Leave him alone.
  • Hayaan mo na lang ako. – Just leave me.
  • Hayaan mo na. – Just leave it.
  • Hayaan mo ang lahat sa akin. – Leave everything to me.
  • Hayaan na muna natin sila. – Let us leave them.
  • Hayaan mo akong mag-isa. – Leave me alone.
  • Hayaan mong mahalin kita. – Let me love you.
  • Hayaan na ang puso ang magpasya. – Let the heart decide.
  • Hayaan mong maglaro ang bata. – Let the kid play.
  • Hayaan mo silang magpasya. – Let them decide.
  • Hayaan mo siyang umalis. – Let him/her go.
  • Hayaan mo siyang mangarap. – Let him/her dream.
  • Hayaan mong maging sila. – Let them be.
  • Hayaan mong siyang makita siya. – Let him to see her.
  • Hayaan mong makita nila ang isat-isa. – Let them see each other.
  • Hayaan mo kung iparamdam ko sayong mahal kita. – Let me feel to you that I love you.
  • Hayaan mo siya kong ano ang gusto niyang gawin. – Let him/her do whatever he/she want.
  • Hayaan mo yan diyan. – Leave it there.
  • Hahayaan na kitang mag-isa. – I will leave you alone.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.