Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

'Heart' in Tagalog

October 20, 2011

 

Heart – puso
Heartbeat – pintig ng puso
Heartaches – sakit ng puso
Heart attacks – sakit sa puso
Heartfelt – nararamdaman ng puso
Half-heartedly – (without any enthusiasm) walang inspirasyon
Wholeheartedly – (enthusiastic) may sensiridad

A heart full of love – ang puso na puno ng pagmamahal
A heart of gold – ang puso na ginto
A heart of a servant – ang puso ng alipin
A heart of mine – ang aking puso
A heart of a Christian – ang puso ng isang Kristyano
A heart of a champion – ang puso ng isang kampyon

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.