Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Helpful Questions when your in the Airport

November 30, 2011

 

 

Where is the comfort room here?
Tagalog: Saan ang ba ang banyo dito?

Where is the nearest bank?
Tagalog: Saan ang pinakamalapit na bangko?

Do you know where the bank here is?
Tagalog: Alam mo ba kung saan ang bangko dito?

Is there any taxi here?
Tagalog: May taxi ba dito?

I need to change my money.
Tagalog: Kailangan kong malitan ang pera ko.

Do you know where the money changer is?      
Tagalog: Alam mo kung saan ang palitan ng pera?

Could you send me to _____ (place)?
Tagalog: Ihatid mo nga ako sa ________.

Can you help me with my baggage?
Tagalog: Pwede mo ba akong tulungan sa bagahe ko?

Will you please bring me to _____?
Tagalog: Pakiusap pwede mo ba akong ihatid sa ____?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.