Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Helpful Replies on Tagalog Questions

December 18, 2011

 

Kumusta ka na?  (How are you?)
Example Replies:

 • Okey lang naman  – (I’m okay)
 • Ayos lang (I’m okay)
 • Buhay pa naman  – (Still alive)
 • Okey naman, ikaw?(I’m okay, you?)

 

Ilang taon ka na? (How old are you?)
Example Replies:

 • Ako ay (edad) taong gulang. (I am (age) years old.)
 • Labing walong taong gulang na ako.(I am eighteen years old.)

 

Saan ka pupunta?(Where are you going?)
Example Replies:

 • Sa (place) – Ex: Sa Maynila (In Manila)
 • Dito lang  –  (Here)
 • Doon sa may kanto (On the corner street)

 

May lakad ka ba?(Do you have an appointement?)
Example Replies:

 • Wala naman (Nothing)
 • Wala eh, bakit mo natanong? – (Nothing, why you asked?)
 • Meron pero mamaya pa. (Yeah, but later.)

 

Kilala mo ba si (name)? (Do you know (name)?
Example Replies:

 • Hindi eh (Nope)
 • Hindi ko siya kilala (I don’t know him/her)
 • Oo naman (Of course)
 • Oo, kaibigan ko pa nga siya eh.(Yes, actually his my friend.)

 

Saan ka ba nakatira? (Where do you live?)
Example Replies:

 • Nakatira ako sa (place) (I live in (place))
 • Doon oh (There)

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.