Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Helpful Tagalog Questions

November 18, 2011

 

Can you help me?
Tagalog: Maaari mo ba akong tulungan?

Should I bring this?
Tagalog: Kailangan ko bang dalhin to?

Can you help me to bring these things?
Tagalog: Maaari mo ba akong tulungan dalhin ang mga gamit na ito.

Can you bring this for me?
Tagalog: Maaari mo ba itong dalhin para sa akin?

Where are you going?
Tagalog: Saan ka pupunta?

How to go there?
Tagalog: Paano makakarating doon.

How much should I pay?
Tagalog: Magkano ba dapat ang ibayad ko?

Is this right?
Tagalog: Tama ba to?

Am I doing right?
Tagalog: Tama ba ang ginagawa ko?

Am I okay?
Tagalog: Ayos ba ako?

Can you help me?
Tagalog: Pwede mo ba akong tulungan?

Is this alright?
Tagalog: Ayos lang ba to?

Should I go right or left?
Tagalog: Pupunta ba ako sa kanan o sa kaliwa?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.