Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

How to say ‘thank you’ in Tagalog

February 11, 2012

 

Thank you – Salamat
Informal: Salamat po
Taglish: ‘Thank you po’

Thanks – Salamat
Formal: Salamat po
Taglish: ‘Thanks po’

Thank you so much. – Maraming salamat.
Formal: Maraming salamat po.
Taglish; ‘Thank you so much po’

 

Thank you very much.
● Thank you so much.
● Thanks a lot.
The 3 sentence have the same meaning and the same in Tagalog sentence which is “Maraming salamat”. And in formal form is “Maraming salamat po”.

 

Example Sentences:
Thank you for the blessings. – Salamat sa mga biyaya.
Thank you for the gift. – Salamat sa regalo.
Thank you for visiting me. – Salamat sa pagbisita mo sakin.
Thank you for everything. – Salamat sa lahat.
Thank you for your kindness. – Salamat sa kabaitan mo.
Thank you for making me special. – Salamat sa pagiging ispesyal ko.
Thank you for the love and care. – Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga.
Thank you for loving me. – Salamat sa pagmamahal mo sakin.
Thank you but I hate you. – Salamat pero ikinamumuhi kita.

Thanks to you. – Salamat sayo.

Thank you mom and dad – Salamat ma and pa
Thank you sis – Salamat kapatid
Thank you Ronie. – Salamat Ronie.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.