Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Hyperbole Tagalog Phrases

February 3, 2012

 

 1. I can fly up to the sky. – Nakakalipad ako papuntang langit.
 2. I will be the next superman. – Ako ang susunod na superman.
 3. He swims thousand seas in just one day. – Lumangoy siya ng libo-libong dagat sa loob lamang ng isang araw.
 4. I live without my heart. – Nabubuhay ako ng wala ang aking puso.
 5. I breathe underwater. – Nakakahinga ako sa ilalim ng tubig.
 6. I fly without my wings. – Nakakalipad ako ng wala ang aking mga pakpak.
 7. I have told you million times not to lie. – Sinabihan na kita ng milyong beses na hindi magsinungaling.
 8. His smile is a mile wide. – Ang kanyang ngiti ay isang milyang lapad.
 9. The whole world was staring at me. – Ang buong mundo ay nakatingin sa akin.
 10. I’m so tired I could sleep a hundred years. – Pagod ako makakatulog ako ng daan-daang taon.
 11.  I will die if I’m gonna sing in front of them. – Mamamatay ako pag kumanta akosa harapan nila.
 12.  She requested him to dance after she dies. – Pinakiusapan niya siyang sumayaw matapos siyang mamatay.
 13.  I shout loud more than a dragon. – Nakakasigaw ako ng sobra pa sa dragon.
 14.  She has thousand eyes. – Mayron siyang libo-libong mga mata.
 15.  I talk without my mouth. – Nagsasalita ako ng wala ang aking bibig.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.