Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

I hope in Tagalog

October 11. 2011

 

I hope – Sana

 

Example Sentences:

I hope you’re happy.
Tagalog: Sana masaya ka.

I hope you are mine.
Tagalog: Sana akin ka.

I hope your okay.
Tagalog: Sana okey ka.

I hope you will not forget me.
Tagalog: Sana hindi mo ako makalimutan.

I hope you will miss me.
Tagalog: Sana ma-miss mo ako.

I hope we will be friends.
Tagalog: Sana maging magkaibigan tayo.

I hope you are true.
Tagalog: Sana totoo ka.

I hope he is kind and lovable.
Tagalog: Sana mabait siya at mapagmahal.

I hope his like you.
Tagalog: Sana katulad mo siya.

I hope my wish will come true.
Tagalog: Sana maging totoo ang hiling ko.

I hope someday you will realize.
Tagalog: Sana sa darating na panahon mapagtanato mo.

When I’m done I hope it will be all right.
Tagalaog: Pag natapos na ako sana maging maayos ang lahat.

After this I hope you will be fine.
Tagalog: Pagkatapos nito sana maging masaya ka.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.