Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

I want, I like, and I love

October 14, 2011

 

I want – Gusto ko
I like – Gusto ko
I love – Mahal ko

I want you – Gusto kita
I like you – Gusto kita
I love you – Mahal kita

I want/I like/I love ______.

I want/I like ice-cream. – Gusto ko ang sorbetes.
I want/I like/I love it. – Gusto ko to
I want/I like/I love someone like you. – Gusto ko ang isang tulad mo.
I like/I love the way you smile. – Gusto ko ang pag ngiti mo.

I don’t want you – Hindi kita gusto
I don’t like you – Hindi kita gusto
I don’t love you – Hindi kita mahal

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.