Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Ideas of Tagalog Conversation

November 18, 2011

 

Hi, how are you.
Tagalog: Hi, kumusta kana?

Hi, I’m (name). Nice meeting you.
Tagalog: Hi, ako pala si (pangalan). Ikinagagalak kong makilala ka.

Hello, it’s good to see you again.
Tagalog: Hello, ikinagagalak kung makita kang muli.

By the way where are you from?
Tagalog: Siya nga pala taga saan ka?

You look familiar, have we met before?
Tagalog: Pamilyar ka sakin, nagkita na ba tayo noon?

Hey, this is me (name).
Tagalog: Hoy, ako to si (pangalan).

You don’t remember me?
Tagalog: Hindi mo na ako kilala?

Do I know you? Because you look familiar.
Tagalog: Kilala ba kita? Dahil pamilyar ka.

You look good, how’s you life now?
Tagalog: Mukha kang maayos, kumusta ang buhay natin?

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.