Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Ikaw’ in Tagalog Phrases

February 14, 2012

ikawyou

 

Use ‘ikaw’ in Tagalog Phrases:

 • Ikaw ang aking mahal. / Ikaw ang mahal ko. – You are my love.
 • Ikaw lamang. – You are the only one.
 • Ikaw at ako. – You and I.
 • Ikaw ang buhay ko. – You are my life.
 • Tanging ikaw. – Only you.
 • Ikaw ang tagapagligtas ko. – You are my hero.
 • Ikaw lang sa buhay ko. – You are the only one in my life.
 • Ikaw ang lakas ko. – You are my strength.
 • Ikaw ay isang talunan. – You are a looser.
 • Ikaw ang nagpapasaya sa akin. – You make me happy.
 • Sana ikaw na lang. – I hope it’s you.
 • Wala ng iba ikaw lang. – There’s no others it’s only you.
 • Ikaw na nga. – It’s you.
 • Ikaw ang lahat sa akin. – You are everything to me.
 • Mahirap maging ikaw. – It’s hard to be you.
 • Hindi ikaw kundi siya. – Not you it’s him. 
 • Akala ko ikaw. – I thought it’s you.
 • Akala ko ikaw. – I thought it’s you.
 • Ikaw na magsabi. – You tell about it.
 • Ikaw ang magpapaalam. – It’s you to say goodbye.
 • Ikaw na lang ang kulang. – It’s you who is left.
 • Ikaw ang nanalo. – You are the winner.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.