Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

It’s Halloween

November 2, 2011

 

nakakatakot – scary
nakakatakot ka – you’re scary
sobrang nakakatakot – so scary

 

 

It’s scary…
Tagalog: Nakakatakit naman yan…

You look like a demon ghost.
Tagalog: Kamukha mo ang demonyong multo. / Para kang demonyong multo

In the name of God
Tagalog: Sa ngalan ng Panginoon

Madaming multo
Tagalog: There’s a lot of ghost

Scary ghost
Tagalog: Nakakatakot na multo

Don’t be afraid
Tagalog: Huwag kang matakot

Don’t be afraid at night.
Tagalog: Huwag kang matakot pag gabi.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.