Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Joke’ in Tagalog

October 19, 2011

 

Joke – biro

Joke! – Biro lang
It’s a joke – Biro lang yan
That's a joke – Juk yun / Biro yun
Stop joking – Tama na ang biro

Laos na ang juk mo – means your joke is not funny anymore, obsolete
Luma na yang juk mo – means your joke is old

 

Example Sentences:

Your joke is not funny anymore.
Tagalog: Ang biro mo ay hindi na nakakatuwa.
or – Hindi na nakakatuwa ang biro mo.

I am not joking, it’s true!
Tagalog: Hindi ako nagbibiro, totoo yan!

I’m just joking at you.
Tagalog: Jinu-joke lang kita / Binibiro nga lang kita

It’s not a funny joke.
Tagalog: Hindi nakakatuwang biro.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.