Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Kuripot’ in English

February 7, 2012

 

kuripotstingy
Tagalog Synonyms: maramot

napakakuripot – too stingy / so stingy
masyadong kuripot – too stingy / so stingy
hindi kuripot – not stingy
medyo kuripot – not so stingy
mayamang kuripot – a rich man/woman but stingy

 

Example Sentences

 • Ang kuripot mo talaga. – You are really stingy.
 • Hindi siya kuripot. – He is not stingy.
 • Kuripot talaga yan. – He is really stingy.
 • Wag ka ngang kuripot. – Don’t be stingy.
 • Mamimili ko ang kahit anong gusto ko dahil hindi ako kuripot. – I can buy whatever I want because I’m not stingy.
 • Katulad siya ng tatay niya kuripot. – He is like his father a stingy.
 • Mas kuripot ka sakin. – You are stingier than me.
 • Kuripot yung nanay ko. – My mother is stingy.
 • Ewan ko ba kung bakit kuripot siya. – I don’t know he/she is stingy.
 • Nagkukuripot ka na naman. – You’re being stingy again.
 • Napakakuripot mo talaga. – You’re too stingy.
 • Kahit ngayong araw lang wag kang maging kuripot. – Just for this day don’t be stingy.
 • Ayaw ko sa kuripot. – I don’t like stingy.
 • Mayaman pero kuripot. – Rich but stingy.
 • Kaya siya kuripot kasi wala siyang pera. – That’s why his stingy because he has no money.
 • May trabaho kasi kaya hindi kuripot. – He has a work that’s why his not stingy.
 • Yung nobyo ko masiyadong kuripot. – My boyfriend is so stingy.

 

Other Examples:

 • Kuripot ka ba? – Are you stingy?
 • Kuripot ba siya? – Is he a stingy?
 • Kuripot ba yung asawa mo? – Is your husband/wife is stingy?
 • Bakit ka ba kuripot? – Why are you stingy?

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.