Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Learning tagalog of being Filipino


Apr 29, 2011

Ako ay Pilipino. (I am a Filipino.)
Pinanganak ako sa Pilipinas. (I was born in the Philippines.)
Marunong ako magsalita ng tagalog. (I know how to speak tagalog.)
Mahal ko ang Pilipinas. (I love the Philippines.)
Kahit anong mangyari ako ay Pilipino. (No matter what happen I am a Filipino.)
Babalik ako sa Pilipinas ngayong Agosto. (I’ll be back in the Philippines this August.)
Ang tatay ko ay Pilipino. (My father is a Filipino.)
Ako ay  kalahating dugong pinay. (I am a half blood Filipina.)
Walang katulad na lugar ang Pilipinas. (There’s no place like Philippines.)
Ang pamilya ko ay nakatira sa Pilipinas. (My family is living in the Philippines.)

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.