Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love Sayings translated in Tagalog

September 8, 2011

Love has its right time.
In Tagalog: Ang pag-ibig ay may tamang oras.

Love is stronger than death.
In Tagalog: Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa kamatayan.

The tears are the feelings that we can’t say.
In Tagalog: Ang pag-iyak ay ang nararamdaman na hindi natin masabi.

I hate the way I can’t hate you.
In Tagalog: Galit ako sa paraan na hindi ko magawang magalit sayo.

Love is the most wonderful gift of life.
In Tagalog: Ang pag-ibig ang pinakamagandang regalo ng buhay.

My love for you will never die.
In Tagalog: Ang pag-ibig ko sayo ay hindi mamamatay.

Loving is giving.
In Tagalog: Ang pagmamahal ay ang pagbibigay.

Use your imaginations when loving someone.
In Tagalog: Gamitin mo ang iyong imahinasyon kung ikaw ay nagmamahal.

Loving is not about the outside beauty.
In Tagalog: Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa panlabas na kagandahan.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.