Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Love songs translated in Tagalog

You made me stronger.
In Tagalog: Pinapalakas mo ako.

Endless love
In Tagalog: Walang katapusang pag-ibig

The power of love
In Tagalog: Ang kapangyarihan ng pag-ibig

I will always love you
In Tagalog: Palagi kitang iibigin

I will do anything for love
In Tagalog: Gagawin ko ang lahat para sa pag-ibig

Because of you
In Tagalog: Nang dahil sayo

I can’t smile without you
In Tagalog: Hindi ako makangiti pag wala ka.

I will die without you
In Tagalog: Mamamatay ako pag wala ka.

My love
In Tagalog: Ang aking iniibig

Say that you love me
In Tagalog: Sabihin mong mahal mo ako

Why do I love you
In Tagalog: Bakit kita mahal

You are everthing
In Tagalog: Ikaw ang lahat

My destiny
In Tagalog: Ang aking kapalaran

You’re in my heart
In Tagalog: Ikaw ay nasa puso ko.

Because you love me
In Tagalog: Dahil mahal mo ako

I’ll be there for you.
In Tagalog: Darating ako para sayo.

You are so beautiful
In Tagalog: Napakaganda mo

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.