Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Lugar’ meaning

November 28, 2011

 

Lugar – place

 

Using ‘lugar’ in a sentence:

 • Lugar niyo to? – Is this your place?
 • Saan ang lugar na to? – Where is this place?
 • Hindi ko alam ang lugar – I don’t know the place.
 • Alam mo kung saang lugar tayo ngayon? – Do you know where are we n
 • May lugar para sa atin. – There’s a place for us.
 • Yun ay mas maayos na lugar – That was a better place.
 • Ang lugar kung saan ako nababagay. – A place where I belong.
 • Ito ang aking lugar. – This is my place.
 • Lugar na to ako ipinanganak. – This is the place when I was born.
 • Nakalimutan ko ang lugar. – I forgot the place.
 • Saang lugar tayo pupunta? – Where place are we going to go?
 • Hindi ko makalimutan ang lugar nayun. – I can’t forget that place.
 • Mahalaga ang lugar na yun. – That was an important place.
 • Wala ka sa lugar. – Your not on your right place.
 • Ang lugar para sa atin. – A place for us.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.