Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Maki

October 11, 2011

Maki – to
maki + verb = maki-sayaw
English: To dance with

 

Maki-halubilo – to be with
Maki-sama – to be with
Maki-sabay – to be with
Maki-sayaw – to dance with
Maki-kanta – to sing with
Maki-kain – to eat with
Maki-inom – to drink with
Maki-bantay – to care with
Maki-punta – to go with

 

Example Sentences:

I want eat with you tomorrow.
Tagalog: Gusto kong maki-kain sayo bukas.

You went to their house just to dance with him?
Tagalog: Pumunta ka sa kanilang bahay para lang maki-sayaw sa kanya?

He invited me to sing with her on her birthday.
Tagalog: Inimbitahan niya ako na maki-kanta sa kaarawan niya.

I like to be with them.
Tagalog: Gusto ko maki-halobilo/maki-sama/maki-sabay sa kanila.

 

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.