Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Mas’ in a sentence

December 23, 2011

 

masmore

I am more handsome.
Tagalog: Mas gwapo ako.

You’re more stupid than me.
Tagalog: Mas pangit ka kaysa sakin.

She’s more elegant than you.
Tagalog: Mas eligante siya kaysa sayo.

If I’m crazy, you are more.
Tagalog: Kung baliw ako, mas baliw ka.

He’s looks more addict.
Tagalog: Mukha siyang mas adik.

I’m more beautiful than you.
Tagalog: Mas maganda ako sayo.

I received more blessings from God.
Tagalog: Nakatanggap ako ng mas maraming blessing galing sa Panginoon.

It’s more difficult to go away from home.
Tagalog: Mas mahirap ang umalis mula sa bahay.

She’s more attractive than last year.
Tagalog: Mas kaakit-akit sya kaysa nong isang taon.

I am more knowledgeable than my brother.
Tagalog: Mas may alam ako kaysa sa kapatid ko.

You should have more patience for the kids.
Tagalog: Kaylangan maging mas pasensyoso ka sa mga bata.

I love you and I miss you more.
Tagalog: Mahal kita at mas namis kita.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.