Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Matagal’ English meaning

February 13, 2012

 

Matagal means a long period of time.
Matagal – late, long/longer time

Matal na matagal – so late, too much time

 

  1. Matagal ang byahe. – The trip is late.
  2. Matagal ang bisa. – The effect is late.
  3. Matagal magbayad sa bayarin. – Too late to pay for her bills.
  4. Naghihintay ng matagal na oras. – Waiting for a long period of time.
  5. Matagal pa yun – longer time
  6. Matagal matapos ang trabaho – spending a long period of time before he/she finish the work
  7. Kailangan pa nating maghintay ng matagal. – We need to wait a long period of time.
  8. Matagal na akong naghihintay sayo. – I’m waiting for you for a long time.
  9. Matagal na akong nahihirapan. – I’m suffering for a long time.
  10. Kailangan maghintay ng matagal bago maaprobahan ang diborsyo sa Pilipinas. – We have to wait for a long time before the divorce will be approved in the Philippines.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.