Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

MATALIK

October 9, 2011

 

Close – matalik

Close friend – matalik na kaibigan/ matalik na magkaibigan

Best friend – pinakamatalik na kaibigan

Best classmates – matalik na kaklase

My best true friend – ang matalik na totoo kung kaibigan

Matalik na katrabaho – close workmate

Pinakamatalik na kaibigan – closest friend; best friend

close buddy – Matalik na kasama

 

Example Sentences:

Who is your best friend?
Tagalog: Sino ang iyong pinakamatalik na kaibigan?

You are my best friend. 
Tagalog: Ikaw ang aking pinakamatalik na kaibigan.

Hi is my best buddy.
Tagalog: Siya ang matalik kung kasama.

 

My close workmate is late again.
Tagalog: Ang matalik kung katrabaho ay huli na naman.

(Name) is my best friend.
(Pangalan) ay ang pinakamatalik kung kaibigan.

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.