Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Matanda’ Meaning

February 7, 2012

 

matanda – old
matandang lalaki – old man
matandang babae – old woman
matandang dalaga – an old unmarried woman
matandang binata – an old unmarried man
matandang Pinoy/Pilipino – an old Filipino
matandang uhugin – an old man/woman with runny nose
matandang makakalimutin – a forgetful old man/woman
matandang bahay – old house
matandang kapatid – old brother/sister
matandang mayaman – a rich old man/woman
matandang alitan – fight of an old man and woman

 

tanda – old
tatanda – to be old

 

‘Matanda’ in a Sentence:

  • Matanda na sina lolo at lola. – Grandpa and grandpa are old.
  • Matanda na ang asawa niya. – His/her wife is old.
  • Matanda na ako. – I’m already old.
  • Hindi ako matanda. – I’m not old.
  • Sa tingin ko matanda na siya. – I think he/she is old.
  • Hindi kana tatanda. – Your not gonna be old.
  • Maingay na matanda. – A noisy old man/woman.
  • Ayokong tumanda. – I don’t want to be old.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.