Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Move’ in Tagalog

March 2, 2012

 

moveilipat, urong

move forward – urong pabakante
move left – ilipat sa kaliwa
move right – ilipat sa kanan
move faster – ilipat ng mabilis
move slowly – dahan-dahang ilipat
move it – ilipat, iurong

 

 • Move it right. – Ilipat sa kanan.
 • Move it left. – Ilipat sa kaliwa.
 • Move it on the front. – Ilipat sa harap.
 • Move it on the back. – Ilipat sa likod.
 • Move it a little. – Iurong ng kunti.
 • Move it faster. – Iurong ng mabilis.
 • Move without noise. – Ilipat ng walang ingay.
 • Move your chair. – Ilipat mo ang upuan mo.
 • I need to move the cabinet. – Kailangan kong iurong ang kabinet.
 • Please help me to move it. – Pakitulungan mo nga akong ilipat ito.
 • I’ll move it later. – Iuurong ko yan mamaya.
 • Move the box. – Ilipat mo ang kahon.
 • Move everything. – Ilipat mo lahat.
 • Kindly move the bed. – Pakilipat ng kama.
 • Move the date. – Ilipat mo ang petsa.
 • Move it properly. – Ilipat mo ng maayos.
 • I like to move it. – Gusto ko itong ilipat.
 • You have to move this. – Kailangan mo tong ilipat.
 • Move this in the house. – Ilipat mo yan sa bahay.
 • I don’t want to move this one. – Ayaw kong ilipat ang isang ito.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.