Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Mr, Mrs, and Ms in Tagalog

June 7, 2011

> Mister/Mr.
Tagalog: Ginoo/Ginoong, Mama

> Mrs.
Tagalog: Misis, Ginang

> Miss/Ms.
Tagalog: Binibini

1. He is Mr. (Name).
Tagalog: Siya ay si Ginoong (Pangalan).
Siya ay si Ginoong Mario.

2. She is Mrs. (Name).
Tagalog: Siya ay si Ginang (Pangalan).
Siya ay si Ginang Linda.

3. She is Ms. (Name).
Tagalog: Siya ay si Binibining (Pangalan).
Siya ay si Binibining Mutya.

4. Mr. and Mrs. Reyes were married last year.
Tagalog: Sina Ginoo at Ginang Reyes ay ikinasal noong isang taon.

5. Miss Jean is still single.
Tagalog: Si binibing Jean ay single parin.

6. Mr. and Mrs. Reyes are the parents of Ms. Jean.
Tagalog: Sina Ginoo at Ginang Reyes ay ang mga magulang ni Binibining Jean.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.