Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

Mutya

October 20, 2011

 

Mutya is a Tagalog word of Pearl. It is a kind precious stone or a jewel.

Tagalog Synonyms: perlas, hiyas

 

white pearl – puting mutya / puting perlas
a precious white pearl – magandang puting mutya / magandang puting perlas
shiny pearl – makintab na mutya

Ang kanyang kagandahan ay tulad ng mutya. – means her beauty is like a pearl.
Mutya ng kagandahan – means a pearl of beauty
Perlas ng Silanganan (‘Pearl of the East’) – is a tagalog lyrics of Philippine national anthem ‘Lupang Hinirang’

Mutya ng + (where the place is)
Mutya ng Maynila – Pearl of Manila
Muyta ng Gensan – Pearl of General Santos
Mutya ng Davao – Pearl of Davao
Mutya ng Mindanao – Pearl of Minadano
Mutya ng Luzon – Pearl of Luzon
Mutya ng Visayas – Pearl of Visayas

 

 

 

 

 

                                                       

 

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.