Tagalog Sayings

Learn Tagalog

tab Home
tab Bookmark Us!

Beginning Lessons

tab Spanish vs Tagalog
tab I Love You Sayings
tab Days of the Week
tab Months of the Year
tab Telling TIme

Tagalog Conversations

tab Asking Questions
tab Declining Invitation
tab Knowing Each Other
tab Restaurant
tab Working

Phrases from Yahoo

tab Ang cute cute mo talaga
tab Katulad nito / noon

 

‘Na naman’ in English

February 2, 2012

 

na naman – again, repeatedly
Tagalog Synonyms: paulit-ulit, pabalik-balik

Example Sentences:

 1. Heto na naman. – Its here again.
 2. Hayan ka na naman. – Your doing it again.
 3. Tumatawa ka na naman. – You’re laughing again.
 4. Nakakasakit ka na naman. – Your hurt me again.
 5. Hindi na naman siya pumunta. – He did not come again.
 6. Absent ka na naman. – You are absent again.
 7. Nagkasakit na naman siya. – He/she is sick again.
 8. Ako na naman ang may kasalan. – It’s my fault again.
 9. Nandito na naman siya. – He/she is here again.
 10. Siya na naman ang kasama mo. – He/she is with you again.
 11.  Kami na naman ang nanalo. – We are the winner again.
 12. Heto na naman tayo. – Here we are again.
 13. Huli na naman siya sa klase. – I’m late again in the class.
 14.  Ako na naman ay naging tangga. – I’m being stupid again.
 15.  Sila na naman ang nanglibre. – They treat us again.

Intermediate Lessons

tab Animals
tab Colors
tab Family / Relatives
tab 'ng' in Tagalog
tab 'po' in Tagalog
tab Question Examples
tab Question Words
tab 'ako', 'ko', 'sa akin'
tab 'ka' in Tagalog
tab 'kayo', 'ninyo', 'inyo'
tab 'mo' in Tagalog
tab 'rin' and 'din'
tab 'sa akin'
tab 'sa iyo'
tab 'sa kanya'
tab 'siya'

Similarities of Spanish and Tagalog

© Copyright 2009-2011 TagalogSayings.com, All Rights Reserved.